real AutoKredit Shop SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de persoane vizate (utilizatori ai website-tului https://autokredit.ro// , clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori, angajați, foști angajați) în cadrul prezentei Politici de prelucrare a datelor cu caracter personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.
Politica are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării website-ului https://autokredit.ro// , dispozitive de tip smartphone, tabletă. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați site-urilui https://autokredit.ro// .
Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al U.E. denumit în continuare “Regulament” pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, real AutoKredit Shop SRL administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în contextul vizitării site-ului și achiziționării serviciilor real AutoKredit Shop SRL. Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
real AutoKredit Shop SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:
Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul https://autokredit.ro/.
• Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul https://autokredit.ro/, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor real AutoKredit Shop SRL, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
• Activitătți de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul https://autokredit.ro/, îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center; efectuarea intervenției de service, înlocuiri de produse.
• În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul https://autokredit.ro/ :
Nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail,, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul https://autokredit.ro/, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare a cookies afișată pe website.
Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul https://autokredit.ro , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
Nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor real AutoKredit Shop SRL, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului
Nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament – în plus, real AutoKredit Shop SRL prelucrează date constând în seria și numărul actului de identitate strict pentru identificarea câștigătorilor campaniilor promoționale (dacă este cazul ca acestea să aibă loc) și pentru conformarea cu cerințele legislației fiscale. De asemenea, unele din aceste date sunt necesare ca indentificator unic al persoanei în funcție de tipul concursului/promoției/aplicației la care participă.Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de real AutoKredit Shop SRL, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:
Nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, real AutoKredit Shop SRL prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca real AutoKredit Shop SRL. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.
Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal
În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, real AutoKredit Shop SRL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
Partenerilor contractuali ai real AutoKredit Shop SRL (cum este cazul companiilor cu care real AutoKredit Shop SRL se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare).
Furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă real AutoKredit Shop SRL în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu real AutoKredit Shop SRL precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces, articolul 15 din Regulament.
Datele înregistrate de real AutoKredit Shop SRL nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor real AutoKredit Shop SRL.
Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de Regulament, respectiv: de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, articolul 13 și 14 din Regulament, de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, articolul 15 din Regulament, de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal articolul 16 din Regulament, de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale, articolul 17 din Regulament, de a obține restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament , de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare, articolul 21 din Regulament, de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri articolul 22 din Regulament, de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere ANSPDCP , articolul 77 din Regulament, de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie, articolele 78 – 79 din Regulament.
Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către real AutoKredit Shop SRL prin accesarea formularului de contact la adresa contact@autokredit.ro /contact sau ne puteți scrie la următoarea adresă de poștă: Loc Copsa Mica Sos Sibiului Nr 25 sau de e-mail a Responsabilului cu Protecția Datelor (DPO) contact@autokredit.ro .
Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către real AutoKredit Shop SRL. (prin accesarea formularului de contact la adresa contact@autokredit.ro /contact/ sau la adresa de poștă: șos. Loc Copsa mica Sos sibiului nr 25 sau de mail: contact@autokredit.ro , a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al real AutoKredit Shop SRL; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.
Prevederi speciale legate de minori
real AutoKredit Shop SRL nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.real AutoKredit Shop SRL nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul real AutoKredit Shop SRL, ori participarea la concursuri sau campanii ale real AutoKredit Shop SRL, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la real AutoKredit Shop SRL numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.
Durata prelucrării datelor va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, real AutoKredit Shop SRL poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.
Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostru prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta.La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.
Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, real AutoKredit Shop SRL nu își asumă nicio responsabilitate.Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.